STHEC 2021 samlade över 50 studeranden att lösa de utmaningar som Wärtsilä och våra partnerföretag står inför

IMG_6951

Man talar ofta om att det är de unga som är framtiden. Lyckligtvis så verkar vår framtid vara i mycket goda händer om man ser till de studeranden som löste utmaningar under evenemanget STHEC 2021 (The Smart Technology Hub Ecosystem Challenge).

Över 50 studeranden deltog i den två dagar långa innovationsutmaningen där de fick möjligheten att lösa problem som Wärtsilä och våra partnerföretag försåg dem med. Totalt bestod evenemanget av fem olika utmaningar och 2-3 team jobbade på varje utmaning. Utmaningarna var:

  • Det framtida hybrida sättet att arbeta – Danfoss
  • Multilokalitet – Vasa stad
  • Miljövänlig transport till Smart Technology Hub – Wärtsilä
  • Handel på energimarknaden – den oupptäckta inkomstmöjligheten för hushåll – Vasa elektriska
  • Ekologiska och sociala värdens roll i valet av teknologilösningar – Hitachi Energy

Idén med STHEC var att studerandena fick jobba i interdisciplinära team sett till deras studiebakgrund. Under evenemanget gavs de möjligheten att använda sig av ett ekosystem uppbyggt av uppdragsgivare (som gav dem deras utmaning att jobba på), mentorer (som hjälpte dem navigera genom innovationsprocessen) och sist men inte minst juryn, som studerandena i slutet fick pitcha sina idéer till under 3 minuter i en avslutande ”Shark Tank”. Ingen lätt uppgift, men teamen gjorde otroligt bra ifrån sig!

Förutom pitchen och själva lösningen så evaluerades teamen också på basis av hur väl de använde sig av spelets ekosystem, hur motiverade de var och hur väl de fungerade i sina team. Det vinnande teamet var ett team som sedan presterade bra i samtliga kategorier. Vinnarna jobbade på utmaningen som hade försetts till dem av Hitachi Energy och bestod av Nathalie Österblad, VAMK, Teemu von Boehm, VAMK, Minh-Thu (Minttu) Duong, Åbo Akademi, Yijie Li, Vasa universitet och Phuc Le, VAMK. Deras pris kommer vara sommarjobb i ett av organisatörernas företag under sommaren 2022. Förutom de här vinnarna, så tilldelades också olika team pris för andra kategorier så som tex. bästa pitch och bästa teamsammanhållning.

Smart Technology Hub Ecosystem Challenge ordnades för första gången 2019. Detta års STHEC ordnades 11-12.11 och organiserades av Wärtsilä i samarbete med partners under Energy Academy som sammanför företag och akademia i Vasaregionen.

Läs mer om de specifika utmaningarna i STHEC 2021 här.

Se Shark Tanken via Youtube här.