Vad är Sustainable Technology Hub?

Wärtsiläs nytt Sustainable Technology Hub (STH) -forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum ligger i Vasklot i Vasa. STH är det nästa konkreta steget i Wärtsiläs väg att driva dekarbonisering inom marin- och energisektorerna. Det gör det möjligt för oss att innovera och tillverka ren teknik på ett helt nytt sätt.

I det här teknologicentret gör vi toppklass forskning, utvecklar, innoverar och piloterar nya produkter och lösningar. STH är en enhetlig och flexibel anläggning för testning som länkar samman ett flertal Centres of Excellence för att kunna förbättra utvecklingen av produkter och lösningar genom synergieffekter.

Wärtsilä har investerat 83 miljoner euro i modern test- och produktionsteknologi för STH. De totala investeringarna i Sustainable Technology Hub är över 200 miljoner euro bestående av kontors- och produktionsbyggnader, logistik och infrastruktur. All Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor, Vasa kommer att flyttas till Huben under 2022.

0K0A4791

Framtidens fabrik

Sustainable Technology Hub är en produktionsanläggning influerad av framtiden där flexibla produktionssystem och robotik står i fokus. STH är också en viktig del utav Wärtsiläs ekosystem för additiv tillverkning. Man tillämpas avancerade och flexibla tillverkningsprocesser för att kunna anpassa sig till de konstant föränderliga marknadskraven och samtidigt säkerställa prestandan.

Data-analys spelar också en stor roll i teknologicentret eftersom den möjliggör omvandling av data till insikter och ny business genom digitala tvillingar och big data-analys. Data användas för att maximera livscykelvärdet genom ett flöde av kontinuerlig kritisk data från leveranskedjan.

DJI_0951-HDR (2)

En energieffektiv byggnad

Sustainable Technology Hub är också i sig själv en energieffektiv byggnad. Man ansöker om ett BREEAM-certifikat till fastigheten. BREEAM är ett klassificeringssystem för ekoeffektiva fastigheter som styrs av design, konstruktion och användning av STH.

Teknologicentret är kopplad till elnätet och elen som produceras under provkörningar matas in i nätverket. Restvärme lagras och används i STH. Vårt utbud är därför inte enbart hållbart, utan det utvecklas även i en energieffektiv byggnad.

0K0A2071-1

Ekosystem av samarbete

Sustainable Technology Hub är ett ekosystem av samarbete som fungerar både lokalt och globalt. Ekosystemet består av företag, start-ups, organisationer och universitet som samarbetar för att säkerställa framtida hållbara samhällen. I Partner Campus görs forskning och produktutveckling tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, start-ups inom branschen och universitet.

Dessutom förenar hamnen i Vasa STH med olika delar av världen. Med veckovisa besök förenar WALLENIUS SOL Vasa med de belgiska hamnarna i Antwerpen och Zeebrugge samt den tyska hamnen i Travemünde och skeppar de färdigställda motorerna söderut från Wärtsilä till dess kunder runtom i världen.

Wasalines nya färja som opererar rutten Vasa-Umeå är utrustad med Wärtsiläs lösningar och produkter, och den är ett av världens miljövänligaste passagerarfartyg. Likväl fungerar färjan som en flytande testbädd för STH.

ihmiset

STH-animation

Vill du se en animerad introduktion av Sustainable Technology Hub?