Vad är Sustainable Technology Hub?

Wärtsiläs nytt Sustainable Technology Hub (STH) -forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum ligger i Vasklot i Vasa. STH är det nästa konkreta steget i Wärtsiläs väg att driva dekarbonisering inom marin- och energisektorerna. Det gör det möjligt för oss att innovera och tillverka ren teknik på ett helt nytt sätt.

I det här teknologicentret gör vi toppklass forskning, utvecklar, innoverar och piloterar nya produkter och lösningar. STH är en enhetlig och flexibel anläggning för testning som länkar samman ett flertal Centres of Excellence för att kunna förbättra utvecklingen av produkter och lösningar genom synergieffekter.

Wärtsilä har investerat 83 miljoner euro i modern test- och produktionsteknologi för STH. De totala investeringarna i Sustainable Technology Hub är över 200 miljoner euro bestående av kontors- och produktionsbyggnader, logistik och infrastruktur. All Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor, Vasa kommer att flyttas till Huben under 2022.

0K0A4791

Framtidens fabrik

Sustainable Technology Hub är en produktionsanläggning influerad av framtiden där flexibla produktionssystem och robotik står i fokus. STH är också en viktig del utav Wärtsiläs ekosystem för additiv tillverkning. Man tillämpas avancerade och flexibla tillverkningsprocesser för att kunna anpassa sig till de konstant föränderliga marknadskraven och samtidigt säkerställa prestandan.

Data-analys spelar också en stor roll i teknologicentret eftersom den möjliggör omvandling av data till insikter och ny business genom digitala tvillingar och big data-analys. Data användas för att maximera livscykelvärdet genom ett flöde av kontinuerlig kritisk data från leveranskedjan.

DJI_0951-HDR (2)

En energieffektiv byggnad

Sustainable Technology Hub är också i sig själv en energieffektiv byggnad. Man ansöker om ett BREEAM-certifikat till fastigheten. BREEAM är ett klassificeringssystem för ekoeffektiva fastigheter som styrs av design, konstruktion och användning av STH.

Teknologicentret är kopplad till elnätet och elen som produceras under provkörningar matas in i nätverket. Restvärme lagras och används i STH. Vårt utbud är därför inte enbart hållbart, utan det utvecklas även i en energieffektiv byggnad.

6

Logistikcenter

Intill Sustainable Technology Hub finns det ett logistikcenter som koordinerar Wärtsiläs samtliga leveranser i Vasa.

Centret ansvarar för logistiken för det material som teknologicentret behöver med hjälp av en digital plattform, och därför utrustas centret med modern informationsteknik.

0K0A2071-1

Expertise Centre

Ett av våra elva Expertise Centres finns i STH.

I Wärtsilä Expertise Centre övervakar och optimerar vi över 1000 installationer – kraftverk och fartyg – runtom i världen 24/7.

Med hjälp av avancerad diagnostik och maskininlärning kan vi optimera våra kunders verksamhet och hjälpa med att diagnostisera och förebygga problem mera exakt och snabbare eftersom det inte går tid åt till att resa till stället för felsökning.

Se hur Wasalines Aurora Botnia fungerar som ett flytande testlaboratorium som är i förbindelse med STH och gör det möjligt att övervaka och hantera fartyget i realtid.

0K0A4574

Testning och validering

STH möjliggör en smidig utveckling och effektiv forskning av hållbara lösningar.

Det finns ett gemensamt utrymme för testning och validering av kundleveranser. För att maximera synergierna sker även forskning, teknologi- och produktutveckling på samma ställe.

Förutom normal testning testkör vi våra motorer med hållbara bränslen i STH:s testceller.

Testkörning i STH är långt automatiserat, säkert och effektivt – och våra kunder är välkomna att följa dem från våra kundutrymmen eller online från sina hemmakontor.

0S4A8429_Wärtsilä_Fuel_Lab_10.12.2020_Photo_Christoffer_Björklund (1)

Bränslelaboratoriet

I STH är vi tillsammans med vårt globala nätverk av proffs, förstklassiga produktionsanläggningar och vårt avancerade bränslelaboratorium pionjärer när det gäller användningen av hållbara bränslen.

Redan idag kan Wärtsiläs motorer drivas med biobränslen, metanol, och väteblandningar.

I bränslelaboratoriet utför vi avancerad bränsleforskning och -analyser samt bedömer motorns kompatibilitet med nya bränslen för att säkerställa att våra motorer är bränsleflexibla.

På basen av de bränsleanalyser som görs i STH:s bränslelaboratorium stöder och guidar vi våra kunder i valet av bränsleleverantör.

0T7A0039

Partner Campus

Sustainable Technology Hub är ett ekosystem av samarbete som fungerar både lokalt och globalt. Ekosystemet består av företag, start-ups, organisationer och universitet som samarbetar för att säkerställa framtida hållbara samhällen.

Partner Campus bjuder vi in kunder, partners, universitet och andra innovatörer för att tillsammans skapa lösningar som alla har nytta av.

Partner Campus är en global modell för att tillsammans skapa nya affärslösningar i ekosystemet, och det är i förbindelse med Wärtsiläs övriga ”Centres of Excellence” globalt.

På Partner Campus testar och validerar vi även nya hållbara lösningar i STH:s Proto Zone-område.

ihmiset

STH-animation

Vill du se en animerad introduktion av Sustainable Technology Hub?