Mikä on Sustainable Technology Hub?

Wärtsilän uusi Sustainable Technology Hub (STH) -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus sijaitsee Vaasan Vaskiluodossa. STH on seuraava, konkreettinen askel Wärtsilän matkalla kohti merenkulku- ja energia-alojen hiilestä irtautumista. Siellä voimme innovoida ja valmistaa puhdasta teknologiaa täysin uudella tavalla.

Uudessa teknologiakeskuksessa teemme korkeatasoista tutkimusta, kehitämme, innovoimme ja pilotoimme uusia tuotteita ja ratkaisuja. STH on yhtenäinen ja ketterä testauslaitos, jossa maksimoidaan synergia yhdistämällä useita Centre of Excellence -osaamiskeskuksia tuote- ja ratkaisukehityksen parantamiseksi. Näin pystymme ottamaan käyttöön kaiken sen osaamisen, jota meillä Wärtsilässä on ympäri maailmaa.

Wärtsilä on investoinut 83 miljoonaa euroa keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan. Sustainable Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi on yli 200 miljoonaa euroa, joka koostuu toimisto- ja tuotantorakennuksista, logistiikasta sekä infrasta. Uuteen keskukseen siirtyvät vuoden 2022 aikana kaikki Wärtsilän Vaasan keskustassa olevat toiminnot ja työntekijät sekä logistiikka ja huollon verstastoiminnot Vaasan Runsorista.

0K0A4791

Tulevaisuuden tehdas

Sustainable Technology Hub on tulevaisuuden tuotantolaitos, jossa joustavat valmistusjärjestelmät ja robotiikka ovat keskeisessä roolissa. STH on myös olennainen osa Wärtsilän kolmiulotteisen tulostamisen ekosysteemiä. Sovellamme edistyneitä ja joustavia valmistusprosesseja mukautuaksemme markkinoiden jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin tehokkuudesta tinkimättä.

Data-analytiikka on lisäksi merkittävä osa teknologiakeskusta. Digitaalisia kaksosia ja big data -analytiikkaa käyttäen mahdollistetaan tiedon muuntuminen oivalluksiksi ja uusiksi liiketoiminnoiksi. Dataa käytetään maksimoimaan elinkaariratkaisujen arvolupauksia toimitusketjulta tulevan, jatkuvan kriittisen dataketjun avulla. Tämä on jatkuvaa liiketoiminnan kehittämistä.

DJI_0951-HDR (2)

Energiatehokas rakennus

Sustainable Technology Hub on itsessään energiatehokas rakennus. Sille haetaan BREEAM-sertifikaattia, joka on ekotehokkaiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Sertifikaatti ohjaa STH:n suunnittelua, rakentamista ja käyttöä.

Teknologiakeskus on yhteydessä sähköverkkoon, ja kaikki koeajojen aikana tuotettu sähkö syötetään verkkoon. Jälkilämpö varastoidaan ja käytetään STH:ssa. Näin ollen tarjoamamme tuotteet ja ratkaisut eivät ole vain kestäviä vaan niitä myös kehitetään energiatehokkaan rakennuksen sisällä.

6

Logistiikkakeskus

Sustainable Technology Hubin vieressä sijaitsee logistiikkakeskus, joka koordinoi kaikkia Wärtsilän toimituksia Vaasassa.

Logistiikkakeskus vastaa teknologiakeskuksen tarvitsemien materiaalien logistiikasta digialustan avulla, jota varten keskus varustetaan modernilla tietotekniikalla.

0K0A2071-1

Expertise Centre

STH:ssa sijaitsee yksi yhdestätoista Expertise Centrestämme.

Wärtsilä Expertise Centressä valvomme ja optimoimme yli tuhatta asiakkaidemme voimalaitosta ja alusta, ympäri maailmaa 24 tuntia vuorokaudessa.

Kehittyneen diagnostiikan ja koneoppimisen avulla voimme optimoida asiakkaidemme toimintaa ja auttaa diagnosoimaan ja ehkäisemään ongelmia entistä tarkemmin ja nopeammin, sillä aikaa ei kulu paikanpäälle matkustamiseen vianetsintää varten.

Katso, miten Wasalinen Aurora Botnia toimii kelluvana testilaboratoriona, joka on yhteydessä Sustainable Technology Hubiin, mahdollistaen aluksen reaaliaikaisen seurannan ja hallinnan.

0K0A4574

Testaus ja validointi

STH mahdollistaa kestävien ratkaisujen ketterän kehittämisen ja tehokkaan tutkimuksen.

Asiakastoimitusten testausta ja validointia varten on yksi yhteinen tila. Synergioiden maksimoimiseksi myös tutkimus, teknologia- ja tuotekehitys sijoittuvat samaan paikkaan.

Normaalin testauksen lisäksi STH:n koeajotiloissa testataan moottoreita uusilla kestävillä polttoaineilla.

STH:ssa tehtävät koeajot ovat pitkälle automatisoituja, turvallisia ja tehokkaita –- ja asiakkaamme ovat tervetulleita seuraamaan niitä asiakastiloistamme tai etänä kotitoimistostaan.

0S4A8429_Wärtsilä_Fuel_Lab_10.12.2020_Photo_Christoffer_Björklund (1)

Polttoainelaboratorio

Maailmanlaajuinen ammattilaisten verkostomme, STH:n huippuluokan tuotantolaitokset ja edistyksellinen polttoainelaboratorio ovat edelläkävijöitä kestävien polttoaineiden käyttöönotossa.

Wärtsilän moottoreita toimii jo nyt biopolttoaineilla, metanolilla ja vetyseoksilla.

Polttoainelaboratoriossa teemme kehittynyttä polttoainetutkimusta ja -analyysejä sekä arvioimme moottoreiden yhteensopivuutta uusien polttoaineiden kanssa varmistaaksemme, että moottorimme ovat polttoainejoustavia.

STH:n polttoainelaboratoriossa tehtyjen polttoaineanalyysien perusteella tuemme ja ohjaamme asiakkaitamme polttoainetoimittajan valinnassa.

0T7A0039

Partner Campus

Sustainable Technology Hub on yhteistyön ekosysteemi, joka toimii sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Ekosysteemi koostuu yrityksistä, start-upeista, organisaatioista ja akatemiasta, jotka tekevät yhteistyötä mahdollistaakseen tulevaisuuden kestävät yhteiskunnat.

Kutsumme Partner Campukselle asiakkaita, kumppaneita, korkeakouluja ja muita innovaattoreita yhteen luomaan ratkaisuja, joista kaikki hyötyvät.

Partner Campus on maailmanlaajuinen malli uusien liiketoimintaratkaisujen kehittämiseen yhdessä ekosysteemin kanssa, ja se on yhteydessä Wärtsilän muihin ”Centre of Excellence” -keskuksiin maailmanlaajuisesti.

Partner Campuksella teemme myös uusien kestävien ratkaisujen testausta ja validointia STH:n ProtoZone -alueella.

ihmiset

STH-animaatio

Haluatko nähdä animoidun esittelyn Sustainable Technology Hubista?