Yhteistyön ekosysteemi

Wärtsilän päämääränä on mahdollistaa kestäviä yhteiskuntia innovoinnin avulla. Puhtaan ja joustavan energian kysyntä sekä tehokkaiden ja turvallisten kuljetusten tarve vaikuttavat yhä enemmän asiakkaiden toimintatapoihin. Tämä muodostaa pohjan Wärtsilän matkalle kohti hiilestä irtautumista merenkulku- ja energia-aloilla.

Sustainable Technology Hub on paikka, jossa muutamme visiomme todellisuudeksi. Siellä voimme tutkia, kehittää, innovoida sekä pilotoida tuotteita ja ratkaisuja, jotka tukevat matkaamme kohti kestävää yhteiskuntaa. Tämä toteutetaan ekosysteemissä yhdessä eri toimijoiden, kuten yrityksien, start-upien, organisaatioiden ja akateemisten oppilaitosten kanssa.

STH on yhteydessä Wärtsilän muihin Centre of Excellence -osaamiskeskuksiin, ja Partner Campus syventää entisestään yhteistyötä sekä paikallisten että kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimien luonnollisena alustana innovoinnille ja yhdessä kehittämiselle. STH:n sijainti vahvistaa ekosysteemiä entisestään. Vaasan seudun energiaklusteri on Pohjoismaiden johtava energiateknologian keskittymä, ja yhdessä muiden keskeisten toimijoiden kanssa asetamme itsemme johtavaksi innovoinnin ekosysteemiksi.

0K0A6951-Foto Christoffer Björklund

Teknologiapartnerit

Sustainable Technology Hub rakentaa ekosysteemiä, jossa yhteistyötä tehdään ulkopuolisien partnereiden kanssa. STH:n teknologiapartnerius syventää Wärtsilän ja partnereiden yhteistyötä ja tuo mukanaan useita synergioita. Teknologiapartnerit takaavat, että teknologiakeskukseen tulee moderneja tuotteita ja ratkaisuja, mikä tekee siitä benchmark-kohteen.

STH:n teknologiapartnerit
ABB
Citec
Danfoss
Fastems
Hydroniq Coolers
Konecranes
Schneider Electric
Solving

0T7A0112

Partner Campus

Yhdessä kehittäminen ja innovointi yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on tärkeä osa Sustainable Technology Hubia. Niinpä STH:sta löytyy myös Partner Campus. Se ei kuitenkaan ole vain fyysinen paikka, vaan myös malli uuden liiketoiminnan ja ratkaisujen kehittämiselle yhdessä yritysten, yliopistojen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Partner Campus on joustava alusta, jolla varmistetaan innovointi, ja joka kehittää mielenkiintoisia energialähteitä kestävän yhteiskunnan luomiseksi. Samalla se on myös konkreettinen askel Wärtsilän tavoitteen saavuttamiseksi.

Ekosysteemiprojektit, kuten FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem), OSME (Open Smart Manufacturing Ecosystem) ja ZEM (Zero Emission Marine) ovat keskeisessä roolissa innovoinnin ja yhteistyön edistämisessä. Lue lisää projekteista täältä.

DJI_0018-Photo Christoffer Björklund

Satama

Sustainable Technology Hub sijaitsee lähellä satamaa, mikä tarjoaa upeita mahdollisuuksia ympäristöystävällisen kuljetuksen, älykkään sataman kehittämisen ja yhteistyön kannalta.

Wasalinen uusi laiva Aurora Botnia on yksi maailman ympäristöystävällisimmistä matkustaja-aluksista. Laiva toimii myös STH:n kelluvana testilaboratoriona. Tämän lisäksi Vaasan Vaskiluodossa on LNG-terminaali, josta toimitetaan nesteytettyä maakaasua teknologiakeskukseen sekä Wasalinen uuteen matkustaja-alukseen.

EnergyVaasa_ecosystem

Energinen Vaasan seutu

Vaasan seutu ja sen energiateknologiayritykset muodostavat Pohjoismaiden suurimman energiaklusterin. Klusteri edustaa yhteensä yli 160 yritystä ja 12 000 työntekijää sekä 5,5 % Suomen viennistä.

Wärtsilä on merkittävä toimija energiaklusterissa, ja välimatka muihin klusterin yrityksiin on lyhyt niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämä mahdollistaa nopean ja saumattoman yhteistyön seudun yritysten välillä.