Ett ekosystem av samarbete

Wärtsiläs syfte är att förverkliga hållbara samhällen genom innovation i teknologi och service. Behovet av ren och flexibel energi samt av effektiv och trygg transport påverkar allt mer sättet som kunderna opererar på. Det här skapar grunden för Wärtsiläs väg mot dekarbonisering inom marin- och energisektorerna.

Sustainable Technology Hub är var vi förverkligar vår vision. Där kan vi forska, utveckla och pilotera produkter och lösningar som stöder vår resa mot ett hållbart samhälle. Det här görs tillsammans med ett ekosystem av olika aktörer; företag, start-up-företag, organisationer och den akademiska världen. Wärtsiläs nära samarbete med de olika aktörerna kommer att fortsätta utvecklas genom STH.

STH länkas till Wärtsiläs övriga Centres of Excellence-kunskapscenter globalt och Partner Campus fördjupar samarbetet med både lokala samt globala samarbetspartners genom att agera som en naturlig plattform för innovation och skapande tillsammans. STH:s geografiska placering bidrar också till att stärka det lokala ekosystemet. Energiklustret i Vasaregionen är ledande inom de nordiska länderna och tillsammans med andra aktörer inom klustret kommer vi kunna placera oss som ett ledande ekosystem av innovation och samarbete. 

0K0A6951-Foto Christoffer Björklund

Teknologipartners

Sustainable Technology Hub strävar efter att arbeta tillsammans med externa partner i ett ekosystem. Teknologipartnerkonceptet fördjupar Wärtsiläs samarbete med sina samarbetspartners och för med sig synergier. Genom samarbetet med teknologipartnersen så kommer teknologicentret att vara försedd med modern teknologi som gör STH till en föregångare.

STH teknologipartners
ABB
Citec
Danfoss
Fastems
Hydroniq Coolers
Konecranes
Schneider Electric
Solving

0T7A0112

Partner Campus

Att skapa nya lösningar tillsammans med samarbetspartners och intressenter är en viktig del utav Sustainable Technology Hub. Därmed finns det inuti STH ett Partner Campus som kommer fungera som modell för skapandet av nya affärsmöjligheter och lösningar tillsammans med företag, universitet och andra aktörer.

Partner Campus är en flexibel plattform för att säkra innovationer som utvecklar intressanta energilösningar för hållbara samhällen och är därmed också ett viktigt steg i förverkligandet av möjliggöra hållbara samhällen.

Ekosystemprojekt som FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem), OSME (Open Smart Manufacturing Ecosystem) och ZEM (Zero Emission Marine) spelar en viktig roll i att främja innovation och samarbete. Läs mer om dessa projekt här.

DJI_0018-Photo Christoffer Björklund

Hamnen

I närheten av Sustainable Technology Hub hittar vi hamnen som för med sig fantastiska möjligheter när det kommer till hållbar logistik, utvecklandet av smarta hamnlösningar och samarbete.

I hamnen finns också Wasalines nya färja Aurora Botnia. Färjan är en av världens mest miljövänliga i sitt slag och den fungerar som ett flytande testlaboratorium för STH. Därtill finns det en LNG-terminal på Vasklot i Vasa varifrån flytande naturgas levereras till både teknologicentret och Wasalines nya passagerarfärja.

EnergyVaasa_ecosystem

Energiregionen

Vasaregionen i västra Finland och regionens energiteknologiföretag bildar tillsammans det största energiklustret inom Norden. Tillsammans representerar klustret över 160 företag och 12 000 anställda och står för totalt 5,5 % av Finlands export.

Wärtsilä är en viktig aktör inom energiklustret och avståndet till de övriga företagen i klustret är kort både fysiskt och psykiskt. Det här möjliggör ett snabbt och effektivt samarbete mellan energiteknologiföretagen i regionen.