Partner Campus

Sustainable Technology Hub Ekosystemets Innovationsplattform

I Partner Campus hittar du:

  • Människor från ekosystemet som kommer samman för att skapa lösningar som gynnar samtliga parter
  • Delade lärdomar som hjälper oss att nå resultat snabbare
  • Möjligheter att snabbt skapa, testa och validera idéer

Bekanta dig med Partner Campus genom att läsa om Campus Community, ekosystemprojekt och Co-creation Playbook.

Campus_shoot7

Partner Campus Community

Partner Campus Community erbjuder en snabb förbindelse till ett gemensamt nätverk av expertis. Att vara en del av gemenskapen betyder att vara del av ett nätverk där innovationsrisker, data och lärdomar delas med varandra och där delning av insikter uppmuntras. Partner Campus erbjuder också möjlighet till projektspecifik testning och validering i STH:s ProtoZone-område.

DJI_0430-HDR

Ekosystemprojekt

Ekosystemprojekt som FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem), OSME (Open Smart Manufacturing Ecosystem) och ZEM (Zero Emission Marine) spelar en viktig roll i att främja innovation och samarbete. Läs om fler exempel på olika ekosystemprojekt som organiserats av STH och Partner Campus.

Campus_shoot3

Co-creation Playbook

Playbooken är vår verktygslåda och guide när det kommer till att skapa något tillsammans. I den har vi samlat de bästa arbetssätten och metoderna för samarbete. Playbooken uppdateras och förbättras regelbundet baserat på erfarenheter och feedback.