Partner Campus

Sustainable Technology Hub Ekosystemets Innovationsplattform

I Partner Campus hittar du:

  • Människor från ekosystemet som kommer samman för att skapa lösningar som gynnar samtliga parter
  • Delade lärdomar som hjälper oss att nå resultat snabbare
  • Möjligheter att snabbt skapa, testa och validera idéer
Campus_shoot7

Partner Campus Communityn

Partner Campus Communityn erbjuder en snabb förbindelse till ett gemensamt nätverk av expertis. Att vara en del av gemenskapen betyder att vara del av ett nätverk där risker i anslutning till nya innovationer, data och lärdomar delas med varandra.
Campus_shoot3

Co-creation Playbook

Playbooken är vår verktygslåda och guide när det kommer till att skapa något tillsammans. I den har vi samlat de bästa arbetssätten och metoderna för samarbete. Playbooken uppdateras och förbättras regelbundet baserat på erfarenheter och feedback.