DHL valdes till partner för Wärtsiläs nya logistikcentral i Vasa

Logistic Center Wärtsilä rajattu

DHL Supply Chain (Finland) Oy kommer att ha ansvaret för verksamheten på teknologibolaget Wärtsiläs nya logistikcentral. Logistikcentralen är en del av Wärtsiläs forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentral Smart Technology Hub, som blir färdig i Vasklot i Vasa under nästa år. Logistikfunktionerna flyttas till den nya centralen under våren 2022.

Byggarbetet på den cirka 14 500 m2 stora logistikcentralen som Wärtsilä låter bygga har påbörjats i juni och fastigheten ska vara färdig i slutet av oktober 2021. När byggarbetet är färdigt kommer DHL Supply Chain att i samarbete med Wärtsilä bygga infrastrukturen inomhus genom att nyttja nyaste logistikteknik och -automation samt i framtiden ha ansvaret för verksamheten på logistikcentralen.

”Vi har haft ett logistiksamarbete med Wärtsilä i Vasaregionen sedan 2017. Logistikcentralen för Smart Technology Hub är en viktig milstolpe för partnerskapet mellan företagen och vi är mycket stolta över den. Logistikcentralen för Smart Technology Hub är definitivt ett av de viktigaste nationella projekten inom avtalslogistikbranschen inom den närmaste framtiden. Våra globala resurser har redan i stor utsträckning deltagit i planeringen av den framtida verksamhetsmodellen, som kommer att utnyttja automation och vara en föregångare på marknaden”, berättar Juhamatti Joensuu, landsdirektör för DHL Supply Chain i Finland.

”Vårt långsiktiga samarbete med DHL Supply Chain tar nu steget till nästa nivå, när vi tillsammans kan utveckla verksamheten på vår toppmoderna logistikcentral. Den nya verksamhetsmodellen effektiverar materialflöden från logistikcentralen till produktionslokalerna och möjliggör för sin del färre transporter i stadsområdet, vilket minskar det koldioxidavtryck och de bullerolägenheter som transporterna medför. Samtidigt stärks det ekosystem som uppstår kring Smart Technology Hub ytterligare när vi får med en uppskattad aktör inom den globala logistikbranschen”, säger Vesa Riihimäki, direktör med ansvar för Wärtsiläs produktion, produktionsanläggningar och anskaffningar.

De totala investeringarna som gäller Wärtsiläs Smart Technology Hub uppgår till över 230 miljoner euro. Projektets framskridande och uppkomsten av ekosystemet kring det kan följas på webbplatsen www.sustainabletechnologyhub.com.

Tilläggsinformation:

Juhamatti Joensuu, Area Director, DHL Supply Chain (Finland) Oy
tel. 050 313 5292, juhamatti.joensuu@dhl.com

Vesa Riihimäki, Director, Delivery Management, Wärtsilä Finland Oy
tel. 010 709 2964, vesa.riihimaki@wartsila.com