Wärtsilä valde sina första samarbetspartners till Smart Partner Campus

STOCK IMAGE, business people shaking hands
49572474 - business people shaking hands

Wärtsilä kom i november ifjol ut med en inbjudan riktad till företag och forskare inom industrin om att delta i utvecklingen av en verksamhetsmodell för Smart Partner Campus som kommer att byggas i Vasa, Finland. Partnerskapet väckte stort intresse både i Finland och utomlands och över 200 aktörer anmälde sig via den för alla öppna innovationsplattformen. Wärtsilä har nu valt de första samarbetspartnerna bland dessa aktörer. Namnen publicerades under EnergyWeek som ordnades i Vasa.

I den första fasen designas Smart Partner Campus-konceptet tillsammans med Danfoss, Demos Helsinki Oy, NLC Ferry Ab Oy, Royal Caribbean Cruises Ltd, Vasa Elektriska Ab och Vasa universitet.

”De samarbetspartnerna vi nu har valt är sådana som specifikt är engagerade i att designa en ny verksamhetsmodell och skapa en så kallad ’playbook’. Vår målsättning är att skapa ett globalt och tillräckligt flexibelt koncept i vilket så många aktörer som möjligt kan delta under olika långa perioder. Det här betyder att nya partners tas med regelbundet vartefter projektet framskrider. Vi är övertygade om att den här modellen kommer att föra samman de bästa experterna inom olika områden vid samma bord för att boosta innovationer samt upptäckter”, säger Hannu Mäntymaa, direktör för R&D och Engineering på Wärtsilä.

Vid urvalet fokuserade man på att hitta olika slags partners och globala företag, men i den här första fasen ville man även ha med lokala aktörer eftersom uppbyggandet av ett starkt ekosystem är en viktig del av hela Smart Technology Hub-ideologin.

”Vasa universitet har deltagit i projektet från början och de är starkt engagerade i att utveckla ett fungerande koncept. Demos Helsinki har stor erfarenhet inom skapandet av olika typer av gemenskaper och hur man fungerar i dessa. Royal Caribbean Cruises och Danfoss är globala aktörer som, tillsammans med Vasa Elektriska, för med sig ett enastående tillägg till utvecklingen av smart sjöfart och smart energiproduktion. Å andra sidan skapar Kvarken Links nya färja, som opereras av NLC Ferry i Kvarken, och hamnens närhet unika möjligheter att bygga ett miljövänligt ekosystem. Jag är väldigt nöjd med den helhet som de första samarbetspartnerna bildar”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

Wärtsilä meddelande i augusti ifjol att det bygger sitt Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, innan slutet av år 2020 på Vasklot i Vasa, Finland. Samtidigt bygger vi en mångsidig smart marin- och smart energi-vetenskapsplattform under namnet Smart Partner Campus inuti Smart Technology Huben. I kampuset bedrivs forskning och produktutveckling i samarbete med företag, startups och forskare samt med Wärtsiläs samarbetspartners, kunder och leverantörer.

Ytterligare information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com