Wärtsilä investerar märkbart i Finland – en ny generations innovations- och produktionscentrum Smart Technology Hub byggs i Vasa

Havainnekuva_Smart Technology Hub

Wärtsilä bygger ett nytt Smart Technology Hub-forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum i Vasklot i Vasa. Till centrumet kommer man att från och med år 2020 flytta all Wärtsiläs verksamhet och personal i Vasa centrum samt logistik och underhållets verkstadsverksamhet i Runsor.

Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro bestående av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur.

”Fortsatt förnyelse ligger i Wärtsiläs DNA”, konstaterar Jaakko Eskola, Wärtsiläs koncernchef. ”Företaget som år 1834 grundades som ett sågverk i Värtsiläs by i Tohmajärvi är idag en världsledande leverantör av smart teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. För oss är Smart Technology Hub i Vasa ännu ett generationssprång som lyfter Wärtsiläs kunnande till nya nivåer.”

Smart Technology Hub är det nästa konkreta steget i Wärtsiläs visioner för smart sjöfart och en smart energibransch. Med sin unika, mångsidiga verksamhet möjliggör centrumet smidigare och effektivare testning och produktutveckling av lösningar inom marin-, olje- och gasindustrin samt nya energisystem.

“Smart Technology Hub kommer att bli en viktig del av Wärtsiläs globala nätverk av kompetenscentrum”, berättar forsknings- och utvecklingsdirektör Hannu Mäntymaa. ”Genom att dela med oss av kunskapen från våra olika enheter kan vi erbjuda våra kunder ännu bättre produkter och tjänster än tidigare. I Smart Technology Hub i Vasa utvecklar vi processer som vi senare kan ta i bruk också i våra övriga lokaler.”

Smart Technology Hub kommer att inbjuda till samarbete mellan aktörer och forskning inom branschen. Målet är att skapa ett partnercampus där forskning och produktutveckling utförs tillsammans med Wärtsiläs kunder och leverantörer, med startupföretag inom branschen och med universitet.

”Goda idéer föds inte i ett vakuum”, säger Vesa Riihimäki, VD för Wärtsilä Finland Oy. ”Genom att föra samman experter från olika yrkesområden, såväl företags- som universitetsvärlden, bygger vi en inspirerande omgivning för nyskapande.”

Planeringsarbetet för Smart Technology Hub är redan i full fart och det nya centrumet i Vasklot kommer att tas i bruk år 2020. Vasaregionen är redan nu Nordens ledande energiteknikkluster. Vasklotområdet, som är under utveckling, kommer ytterligare att förstärka regionens betydelse och potential som en global vägvisare inom branschen. Med sina ca 3000 anställda är Wärtsilä Vasas största privata arbetsgivare. Enheten i Vasa är Wärtsiläs största verksamhetsställe. I Åbo har Wärtsilä ca 400 anställda och i Helsingfors nästan 500.

Koncernens evolution till ett teknikserviceföretag har förutsatt investeringar i smart teknik, nya arbetssätt samt hållbar utveckling i hela organisationen. Utöver Smart Technology Hub är de mest synliga reformprojekten de nya verksamhetsanläggningarna i Runsor i Vasa samt Wärtsiläs Helsinki Campus som i slutet av hösten blir färdigt på Sundholmen i Helsingfors. Värdet på de här investeringarna är ca 20 miljoner euro.

Videoinspelningen från Smart Technology Hubs lanseringstillställning finns tillgänglig på Wärtsiläs nätsidor www.wartsila.com/sth senast kl. 11.30 idag.

Ytterligare information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
+358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com