Wärtsilä förstärker ekosystemet runt Smart Technology Hub

Hub night

Wärtsilä Finland Oy har sålt Delivery Centre Vaasas motorblocksbearbetning samt tillhörande verksamhet till Oy Leinolat Ab och fabriksunderhållet till Konecranes Finland Oy som överlåtelse av affärsrörelse. Till följd av överföringen av affärsrörelsen kommer 33 av företagets anställda att överföras till nya arbetsgivare senast i mitten av april.

Överföringen kommer att förstärka Wärtsiläs position som teknologiföretag och förbereda inför aktiviteterna i Smart Technology Hub som kommer stå klart nästa år på Vasklot i Vasa. Samtidigt ansluter sig Leinolat Group och Konecranes till Wärtsiläs nätverk av samarbetspartners.

”Försäljningen av fabriksunderhållet och motorblocksbearbetningen till nya samarbetspartners är ett konkret exempel på Wärtsiläs utveckling från motortillverkare till ett smart teknologiföretag. Som vi redan tidigare gått ut med, bygger vi ett ekosystem och nätverk av partners i anslutning till Smart Technology Hub. Men vi måste inte vänta tills Smart Technology Hub står klart, vi kan börja utveckla nya verksamhetsmodeller redan nu. I framtiden kommer ingen att klara sig ensam – och det finns ingen orsak att göra allt själv – allt arbete kommer göras i nära samarbete i ett ekosystem bestående av de mest framstående experterna inom industrin”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

”Leinolat Groups strategi är baserad på långvariga partneravtal och nära samarbete med våra nyckelkunder. Vi har samarbetat med Wärtsilä redan länge och överföringen av motorblocksmonteringen till Leinolat Group är ett viktigt steg i fördjupandet av vårt långtgående samarbete. Som Vasaföretag är det en fin möjlighet att bli en del av ekosystemet kring Smart Technology Hub”, säger Leinolat Groups verkställande direktör Lars-Erik Schöring.

”Att vara Smart Technology Hub-partner ger Konecranes en fantastisk möjlighet att vara en del av utvecklandet av underhållets procedurer för att försäkra ekosystemets effektivitet. Det här går hand i hand med vår strategi eftersom vi som partner vill ta del av aktiviteter som förbättrar säkerhet och produktivitet, stöder hållbar utveckling och för framåt digitaliseringen”, säger Jukka Penttinen, direktör, Konecranes Finland.

Wärtsiläs forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentrum, Smart Technology Hub, kommer stå klar i Vasa under 2021. Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik. De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro.

Mer information:

Wärtsilä Finland Oy: Vesa Riihimäki, verkställande direktör, +358 (0)10 709 2964, vesa.riihimaki@wartsila.com 

Leinolat Group: Lars-Erik Schöring, verkställande direktör, +358 (0)40 506 0643, lars-erik.schoring@leinolat.com 

Konecranes Finland Oy: Jukka Penttinen, direktör, MTS Finland + Estonia, +358 (0)400 721535, jukka.penttinen@konecranes.com