YIT bygger ett modernt logistikcenter åt Wärtsilä i Vasklot i Vasa

Logistic Center Wärtsilä rajattu

YIT och teknologibolaget Wärtsilä har avtalat om byggande av ett logistikcenter för teknologicentret Smart Technology Hub i Vasklot i Vasa. I totalentreprenaden ingår förutom byggande av ett logistikcenter även rivning av byggnader på tomten samt sanering av markområdet. Byggarbetet börjar i juni 2020. Logistikcentret ska bli färdigt i slutet av oktober 2021.

”Logistikcentrets storlek kommer att vara cirka 14 500 m2 och volymen upp till 250 000 m3. Centret ansvarar för logistiken för det material som teknologicentret behöver med hjälp av en digital plattform, och därför utrustas centret med modern informationsteknik. Genom detta projekt förädlas den traditionella logistiktomten på Reinsgatan ytterligare i fråga om logistik”, berättar Mikael Snellman, regiondirektör vid YIT.

”Jag är mycket nöjd med att Smart Technology Hub-projektet framskrider enligt tidsplanen och att vi nu kan tillsammans med YIT börja bygga logistikcentret som är mycket viktigt med tanke på teknologicentrets verksamhet. Jag vill tacka både Vasa stad och områdets invånare och företag för ett välfungerande samarbete trots den utmanande tidsplanen. Det är fantastiskt att se hur väl den investering som vi gjort i Vasklot och det ekosystem som uppstår runt det har tagits emot”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

SEB Leasing Ab är finansieringspartner för Wärtsiläs Smart Technology Hub-projekt. Detaljplanen för logistikcentret har förklarats ha laga kraft i maj och den har beviljats bygglov i juni.

I och med investeringsbeslutet för logistikcentret uppgår den totala investeringen som gäller Smart Technology Hub till över 230 miljoner euro.

Ytterligare information:

Mikael Snellman, VP, YIT, tfn 040 7215 835, mikael.snellman@yit.fi

Vesa Riihimäki, VD, Wärtsilä Finland Oy, tfn 010 709 2964, vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna Malmivaara, SVP, kommunikation, YIT Abp, tfn 040 5616 568, hanna.malmivaara@yit.fi