Wärtsiläs Smart Partner Campus välkomnar företag, startups och forskarsamhällen inom industrin till öppet samarbete

Smart Partner Campus _ecosystem

Wärtsilä bygger sitt Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, innan slutet av år 2020 på Vasklot i Vasa, Finland. Samtidigt bygger vi en mångsidig smart marin- och smart energi-vetenskapsplattform under namnet Smart Partner Campus inuti Smart Technology Huben. I kampuset bedrivs forskning och produktutveckling i samarbete med företag, startups och forskare samt med Wärtsiläs samarbetspartners, kunder och leverantörer.

Smart Partner Campus söker nu sina första samarbetspartners för att utveckla en verksamhetsmodell och ett kampus som en del av Smart Technology Hub.

”Det här är en modell där vi bjuder in våra samarbetspartners från industrin och den akademiska världen att delta i produktutveckling, forskning och tillverkning tillsammans med Wärtsilä”, säger koncernens verkställande direktör Jaakko Eskola.

”Smart Partner Campus är en nyckel för kunder, leverantörer och startup-företag att göra ambitiöst samarbete tillsammans med Wärtsilä. Det kommer samla en mångfald av de skarpaste hjärnorna vid samma bord på ett sätt som förbättrar innovationsprocesser och möjliggör upptäckten av helt nya lösningar.”

Smart Partner Campus är inte endast en inkubator. Tanken är bygga ett nytt ekosystem och en ny verksamhetsmodell där man genom samarbete kan föra fram nya innovationer och produktutvecklingar på marknaden.

”Förutom fysiska innovations- och testningsfaciliteter, -tekniker och -verktyg, erbjuder Wärtsilä sina Smart Partner Campus-samarbetspartners nya affärsmodeller som möjliggör produktifiering av innovationer”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

”Vi bjuder inte in forskarsamhället, leverantörer och startups att komma på nya idéer till oss – vi bjuder in dem att utveckla idéer tillsammans med oss, och efter det också dela med sig av resultaten.”

De som är intresserade av att vara en del av Smart Partner Campus kan kontakta oss genom vårt innovationsverktyg www.wartsila.com/spark.

Mer information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com 

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18 000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com