Wärtsiläs och WALLENIUS SOLs samarbete förenar Vasa hamn med Mellaneuropa

kartta

WALLENIUS SOL kommer att ha förbindelser varje vecka mellan Vasa och de belgiska hamnarna i Antwerpen och Zeebrugge. Det här möjliggörs tack vare ett långsiktigt samarbete med teknologikoncernen Wärtsilä vars toppmoderna produktionscenter, Smart Technology Hub, från och med år 2021 kommer att ligga i direkt kontakt med hamnen i Vasa.

Det är meningen att alla leveranser från Mellaneuropa kommer att samordnas via ett konsolideringscenter i Antwerpen och fraktas reguljärt varje vecka av WALLENIUS SOL till Vasa. Dessutom kommer WALLENIUS SOL att transportera Wärtsiläs motorer till Antwerpen för vidare distribution ut i världen.

Skräddarsydd lösning

”Det är i den här typen av långsiktiga samarbeten med industrin som vi ser den framtida tillväxten för WALLENIUS SOL, och vi är väldigt nöjda med förtroendet som Wärtsilä har gett oss. Det är tydligt att det finns ett behov av skräddarsydda lösningar i Östersjöregionen”, säger Ragnar Johansson, verkställande direktör för WALLENIUS SOL.

Den nya servicen kommer också att vara tillgänglig för andra kunder med trailers, containrar och annan ro-ro-frakt på rutten mellan Vasa och Antwerpen/Zeebrugge.

Ett lyft för logistiken

”Reguljär linjetrafik mellan Vasa och Mellaneuropa är ett jättelyft för logistiken i Vasa med omnejd. Den nya linjen kommer att medföra kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar för industri och handel i regionen”, säger Hannu Uusi-Pohjola, verkställande direktör för KWH Logistics.

Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki ser framemot det nya samarbetet. ”Wärtsiläs nya toppmoderna produktionscenter Smart Technology Hub i Vasklot kommer att främja utvecklingen av nya miljövänliga alternativ. Den nya rutten möjliggör en omläggning av vägtransporter till sjön och optimering av våra logistiklösningar”, säger Vesa Riihimäki.

Bildtext: Från november 2019 kommer WALLENIUS SOL att inkludera Vasa hamn i sitt linjenät. Servicen innebär en kraftig förbättring för regionen och möjliggör kostnadseffektiva och miljövänliga logistiklösningar för både industri och handel.