Wärtsilä valde de första planeringskonsulterna till Smart Technology Hub

Havainnekuva_Smart Technology Hub

I augusti meddelade Wärtsilä byggandet av Smart Technology Hub, ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, på Vasklot i Vasa innan utgången av år 2020. Efter publiceringen av projektet har man under strikt tidtabell jobbat med projektplaneringen och låtit konkurrensutsätta planeringsfasen.

De första planeringskonsulterna som valts för planeringen av Smart Technology Hub är:

Huvud- och arkitektplanering: Sweco Architects Oy
Konstruktionsplanering: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
VVSA-, el- och sprinklerplanering: Granlund Oy
Akustikplanering: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Brandteknisk planering och konsultering: KK-Palokonsultti Oy
BIM-koordinering: Sweco PM Oy

”Vi erhöll många goda anbud av branschens olika aktörer. Vid valen av planeringskonsulterna har vi sett till hur konkurrenskraftiga offerterna är, men eftersom det här projektet är speciellt stort och krävande har vi också vägt in kunnande och erfarenhet samt åtagande och tillgången till tillräckliga resurser”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

Under hösten har arbetet med planeringen av Smart Technology Hub framskridit enligt tidtabell. ”I anslutning till Smart Technology Hub byggs också Smart Partner Campus. Smart Partner Campus är en vetenskapsplattform där man bedriver forskning och produktutveckling i samarbete med företag, startups och forskare samt med Wärtsiläs samarbetspartners, kunder och leverantörer. Förra veckan publicerade vi en innovationsplattform via vilken intresserade samarbetspartners kan anmäla sitt intresse för Smart Partner Campus”, säger Riihimäki.

De totala investeringarna i Smart Technology Hub kommer att uppgå till 200 miljoner euro bestående av kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur. Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i projektet och summan koncentreras till centrumets moderna testnings- och produktionsteknik.

Mer information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
010 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com