Wärtsilä tar i bruk sin världsledande Sustainable Technology Hub för att påskynda minskningen av koldioxidutsläpp inom fartygs- och energisektorn   

DJI_0917-HDR

Idag öppnade Wärtsilä sitt nya teknologicenter Sustainable Technology Hub i Vasa, Finland. Det nya centret kommer att bidra med insatser för att främja den globala utfasningen av fossila bränslen inom fartygs- och energisektorn genom att gynna innovation, samarbete och utveckling av grön teknologi med hjälp av hållbara bränslen och digital teknik. Invigningen hölls idag och bland de inbjudna gästerna återfanns bland annat Finlands näringsminister Mika Lintilä.  

”Marin- och energiindustrin håller ett accelererande tempo för att uppfylla målen för minskade koldioxidutsläpp. Sustainable Technology Hub (STH), som är ett världsledande center för forskning, innovation, ingenjörsvetenskap och tillverkning innebär början på en ny era för Wärtsilä. Genom att dra nytta av befintlig innovativ teknik kan vi påskynda utvecklingen av framtidssäkra motorer som kan drivas med hållbara bränslen. Därför kan vi nu påvisa att en koldioxidneutral framtid är realistisk”, säger Håkan Agnevall, VD och koncernchef för Wärtsilä.  

Wärtsilä har redan motorer som drivs med koldioxidneutrala bränslen. Tidigare i år introducerade företaget sin W32-metanolmotor på marknaden, och under 2023 kommer ett koncept för ammoniakdrift att stå klart. Ett vätgaskoncept förväntas finnas tillgängligt år 2025.  

“Som vi alla vet är Wärtsilä ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Nu skriver Wärtsilä historia genom att ha gjort en betydande investering  i Finland, och mer specifikt i Vasaregionen, där företaget har varit en av de drivande krafterna under en lång tid”, sade minister Lintilä.  

Byggandet av det nya teknologicentret offentliggjordes 2018 som en investering på sammanlagt cirka 250 miljoner euro. Centret har ett modernt bränslelaboratorium, en flexibel testanläggning för teknologi och motorer samt ett toppmodernt produktionssystem som är långt automatiserat. I centret arbetar 1 500 anställda under ett och samma tak, vilket ger såväl operativ effektivitet som ett minskat logistiskt koldioxidavtryck. Centret har avancerade energiåtervinningssystem som gör det möjligt att vara självförsörjande på värmeenergi. I och med en ökad användning av hållbara bränslen, utgör STH en hörnsten för att företaget ska kunna nå sitt mål att den egna verksamheten ska vara koldioxidneutral år 2030.  

Innovation och utveckling av servicelösningar kommer att vara en viktig del av det som STH levererar. Wärtsiläs nya, moderna utbildningscenter Land & Sea Academy, kundexpertiscenter för driftstöd på distans (Customer Expertise Centres), lösningar för tillståndsbaserat underhåll och utveckling av nya digitala innovationer spelar en viktig roll för att hjälpa kunderna att optimera verksamheten under hela livscykeln för deras tillgångar och påskynda kundernas resa mot minskade koldioxidutsläpp. 

Centret fungerar också som ett globalt ekosystem för samarbete genom att man bjuder in kunder, partnerföretag och den akademiska världen för att utveckla, testa och utvärdera idéer. Ett betydande exempel på den här typen av samarbete är Wasalines fartyg ’Aurora Botnia’. Wärtsilä och Wasaline har haft ett nära samarbete för att befästa fartyget som ett av världens mest energieffektiva och miljömässigt hållbara passagerarfartyg. Samarbetet fortsätter genom att fartyget används som en flytande testbädd för Wärtsiläs framtida innovationer. Fartyget är utrustat med de teknologiskt mest avancerade lösningar och tjänster Wärtsilä har.   

Bilder på det nya teknologicentret kan laddas ner via denna länk: 
 
STH Facility  
STH Production  
STH Logistics Centre  
STH Expertise Centre  
Partner Campus  
AM Campus and 3D printing  
Videos on STH 
Inauguration event images

Alla bilder © Wärtsilä Oyj Abp 

Mediakontakter för mer information om detta meddelande: 

Atte Palomäki 
Executive Vice President, Communications, Branding & Marketing 
Wärtsilä Oyj Abp   
+358 10 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com  

Sari Luhanka 
Global Media Relations Manager 
Wärtsilä Oyj Abp 
+358 50 3860 353 
sari.luhanka@wartsila.com 

Alla pressmeddelanden från Wärtsilä finns på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ner. 

Wärtsilä i korthet 
Wärtsilä är ett globalt företag, ledande inom innovativa teknologier och livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. I vår forskning och utveckling lägger vi stort fokus på hållbar teknologi och service för att hjälpa våra kunder att kontinuerligt förbättra sina miljömässiga och ekonomiska prestationer. Vårt engagerade och passionerade team med 17 000 yrkesmän och -kvinnor på fler än 200 verksamhetsställen i 68 länder hjälper våra marknader över hela världen att ställa om verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. År 2021 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors. 
www.wartsila.com