Smart Technology Hubs första huvudpelare har rests

PHOTO-2020-02-12-13-33-29

Byggprocessen för Smart Technology Hub framskrider i snabb takt. Hub-byggnaden stöds av flera pelare och den första av dessa pelare restes 12.11.2019.

De 20 huvudpelarna kommer att resas i två delar. Pelarna är 29 meter höga och väger 27 000 kg. Utöver dessa kommer 48 mindre huvudpelare att resas i två delar. De här pelarna är 23,5 meter höga och väger 24 000 kg. Pelarna är tillverkade av Ruukki Building Systems.

Titta på videon för att se hur det såg ut när de första pelarna restes.