Lujatalo vald till huvudentreprenör för Wärtsiläs Smart Technology Hub

STH-from-Frilundintie-2

Lujatalo har valts till huvudentreprenör för Wärtsiläs forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter Smart Technology Hub i Vasa. Det totala investeringsvärdet för Smart Technology Hub och den tillhörande kontorsbyggnaden är ca 130 miljoner euro. Det egentliga byggarbetet påbörjas efter markarbetet i början av hösten 2019.

Det nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscentret Smart Technology Hub, som byggs i Vasklot i Vasa, beräknas vara klart före slutet av år 2021. Den egentliga Smart Technology Hubens byggareal är över 58 000 brm2. Dessutom byggs en separat kontorsbyggnad vars byggareal är ca 15 000 brm2.

Lujatalos regionala enhet i Österbotten ansvarar för projektet som förverkligas som projektledd entreprenad med målpris. Enheten har framgångsrikt lett stora projekthelheter och dess senaste referenser inom industribyggnad är Finn-Powers fabrik i Seinäjoki som blev färdig för ett år sedan, samt saneringen av ABB:s KT-fabriksbyggnad till kontorsutrymmen som nyligen överläts. Smart Technology Hub-byggprojektet kommer att sysselsätta 250–300 professionella byggarbetare i Vasa – såväl Lujatalos egen personal som underleverantörer.

”Det är fint att vi nu kan börja bygga Smart Technology Huben med en föregångare inom hållbart byggande, inhemska Lujatalo. Vi har under våren begärt offerter för entreprenaden och på basen av de offerter och referenser vi fått gjort en väldigt noggrann bedömning av olika alternativ. Lujatalo kunde erbjuda den bästa helhetslösningen vars förverkligande är möjligt inom den planerade tidtabellen. Vi är övertygade om att valet även har en positiv regional sysselsättningseffekt under byggprojektet”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.

”Den här typen av projekt representerar vår kärnkompetens. Vi har deltagit i ett flertal stora byggprojekt, speciellt i huvudstadsregionen. Byggkraven sitter i vår ryggmärg. I projekt som detta har planerarna huvudrollen. Den projektledda entreprenadformen lämpar sig väl för så här stora projekt, där huvuddragen av planeringen styrs av beställaren och entreprenörens huvuduppgift är att optimera och bistå. Den centrala aspekten är att beställaren och entreprenören öppet samarbetar.”, säger Heimo Hantula, Lujatalos regionchef för Österbotten.