Gigantisk dataanalys gör Vasa klimatneutralt

Vaasa ilmasta_3_Mikael Matikainen

Med målet att skapa säkra och globalt applicerbara modeller för effektiva klimatåtgärder i städer, samlas just nu data i ett internationellt banbrytande klimatprojekt i Vasa. Bakom initiativet står Vasa stad tillsammans med Vasa Elektriska, Wärtsilä och TietoEVRY.

Städer har ett gemensamt problem: koldioxidutsläppen måste minska, och det snabbt. Mycket av den information som behövs för att hitta åtgärder för att effektivt minska utsläppen samlas visserligen in och lagras, men av olika aktörer i olika, och ofta inte kompatibla, system. Det handlar om utsläppsdata från sjukhus, skolor, transport och uppvärmning, till exempel. Men även information och data om de faktorer som påverkar utsläppen. Bristen på en samlad bild har länge gjort det svårt att prognostisera effekter från olika klimatåtgärder och att i efterhand utvärdera resultaten.

Modellerar stora och små klimatåtgärder

För att lösa dilemmat med den splittrade kunskapsbilden lanserar Vasa nu ett banbrytande projekt där man samlar information om olika funktioner, aktiviteter och data från stadens tre största utsläppskällor – trafik, uppvärmning och elförbrukning. Bakom projektet står, förutom Vasa stad, även Vasa Elektriska (Vaasan Sähkö), Wärtsilä och TietoEVRY. Sammanlagt samlar projektet in information från källor som täcker runt 30 procent av koldioxidutsläppen i Vasa. Det nya verktyget ska kunna användas för att ge en bild av både var och på vilka sätt Vasas utsläpp generas.

– Vi tar fram ett verktyg som kommer att ge fördjupad förståelse av fenomenen bakom utsläppen. Det hjälper oss att rikta och finjustera åtgärder, så att de blir så välplanerade och effektiva som möjligt. I efterhand kommer vi kunna mäta och bedöma de konkreta resultaten, säger Fredrik Jansson, Principal Consultant, Data and Ecosystems, vid TietoEVRY.

Vad blir till exempel utsläppseffekten om man sänker inomhustemperaturen i ett visst antal fastigheter med en grad Celsius, jämfört med att inför en bilfri dag i Vasa? Resultaten i Vasa hoppas man även ska komma resten av världen till del.

– På ett övergripande plan studerar vi fenomen och testar praktiska lösningar för att bromsa klimatförändringarna i stadsmiljön här i Vasa. De resultat vi får fram kan sen ligga till grund för andra städer som tar sig an liknande utmaningar, säger Fredrik Jansson.

Att det här sker i just Vasa är ingen slump, menar stadens borgmästare Tomas Häyry:  

– Det finns en betydande koncentration av energiteknik och stor kunskap inom området i regionen. Vasa Stad har som mål att bli koldioxidneutralt redan nu under 2020-talet och vi är stolta över att tillsammans med aktörer i Vasa utveckla konkreta åtgärder som bromsar klimatförändringarna, säger han.

Öppen informationsdelning avgörande för framgången

Själva samarbetet mellan aktörerna är en viktig del av projektet. Förutom staden Vasa igår energibolaget Vasa Elektriska (Vaasan Sähkö), internationella smarttech jätten Wärtsilä och TietoEVRY i samarbetet. Både de tre samarbetsföretagen och Vasa Stad har åtagit sig att dela information och öppna den data som behövs, även sådan data som traditionellt hållits intern.

Stefan Damlin, vd för Vasa Elektriska, understryker att resultatet har ett internationellt perspektiv. 

– Genom att föra samman den expertis inom energisektorn som finns i Vasa kan vi hitta innovativa lösningar som är användbara på global nivå. För oss är det här ett unikt tillfälle att testa nya modeller för att minska koldioxidutsläppen, säger han.

I bakgrunden till projektet finns gruppen Commited Energy – ett öppet forum som verkar för ren energi, och som 2018 grundades av bland andra Wärtsilä och TietoEVRY.  

– Wärtsilä och TietoEVRY var med och grundade Committed och det är fantastiskt att se ett konkret verktyg gå från idé till implementering så snabbt efter att nätverket bildades, säger Matti Rautkivi, direktör på Wärtsilä.

– Detta är också ett utmärkt exempel på den affärsmodell vi skapar på Smart Technology Hub i Vaskiluoto, Vaasa. Framtidens samarbeten kommer att ske inom ekosystem, säger Matti Rautkivi.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Vasa stad: kommunikationschef, Leena Forsén, leena.forsen@vaasa.fi, (+358) 040 6350762
TietoEVRY: kommunikationschef, Jenni Jusslin, jenni.jusslin@tietoevry.com, (+358) 050 322 1420
Vasa Elektriska: kommunikationschef, Mikaela Jussila, mikaela.jussila@vaasansahko.fi, , (+358) 06 324 5162
Wärtsilä Finland: kommunikationschef, Hanna-Mari Soini, hanna-mari.soini@wartsila.com, , (+358) 010 709 5095

Vasa

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi. www.vaasa.fi

Vasa Elektriska

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring och fjärrvärme. Till koncernen hör dotterbolaget Vasa Elnät Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 120 personer och omsättningen år 2019 utgjorde ca 153 milj. Euro. www.vaasansahko.fi

TietoEVRY

TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Det är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. Företagets nordiska värderingar och nordiska arv styr dessframgång.

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs.  www.tietoevry.com

Wärtsilä

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. www.wartsila.com

Committed

För mer information om forumet Commited, besök hemsida committed.energy