Energy Academy samlar Vasaregionens toppföretag och högskolor till ett unikt samarbete

0S4A0424 (2)
STHEC pictures from 13.11.2019, photographed at Wasa Innovation Center.

I Nordens energihuvudstad Vasa finns ett växande energikluster och nyheterna om utvecklingen i batteriindustrin förstärker regionens goda framtidsutsikter. Med högskolornas och företagens nya gemensamma verksamhetsmodell Energy Academy förstärks regionens dragningskraft bland studerande och utexaminerade än mer. 

Den nya verksamhetsmodellens namn är det lätt igenkännliga Energy Academy. Den skapar nya samarbetsmöjligheter och intensifierar dialogen mellan företag, skolor och studerande om arbetslivets ständigt föränderliga behov. Samtidigt får arbetsgivarna en möjlighet att starkare integrera sig i högskolevärlden.

Alla högskolor som verkar i Vasa anslöt sig till Energy Academy redan när den grundades: Hanken, Helsingfors universitet, Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Bland företagen och andra aktörer i regionen deltar ABB Oy, Danfoss, EnergyVaasa, Hitachi ABB Power Grids, Merinova, Vasa stad, Vasa Elektriska, VASEK och Wärtsilä Finland. Man hoppas även att så många som möjligt av energiklustrets övriga företag går med i Energy Academy.

Vasaregionen erbjuder kunnig arbetskraft attraktiva karriärmöjligheter, en internationell miljö samt en fantastisk och unik havsnära natur.

”Det är viktigt för oss att vara med och garantera tillgången på framtida arbetskraft tillsammans med regionens högskolor och företag. Vi vill föra fram Vasa som en region som erbjuder attraktiva karriärmöjligheter och fritidsaktiviteter. Vi kan erbjuda meningsfulla arbetsplatser inom många branscher och möjligheterna som batteriindustrin medför kommer dessutom att öka antalet ytterligare. Vi behöver tillsammans skapa möjligheter för karriärval redan innan de studerande är klara med sina studier, så att de väljer att stanna kvar i regionen. Därför är det en gemensam och mycket viktig målsättning för oss alla att stärka samarbetet mellan olika aktörer ytterligare”, betonar Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.


Utmärkta erfarenheter av mentorskap

Energy Academy är en unik helhet eftersom den förenar såväl regionens skolor som företag och andra aktörer i samma verksamhetsmodell. Målsättningen är att göra samarbetsmodellen till en lätt igenkännlig helhet, som de unga kan se som en positiv konkurrensfördel när de gör sina val av studieplatser.

I början av verksamheten utgörs samarbetsformerna av forsknings- och kurssamarbeten, mentorskapsprogram och det tvärvetenskapliga studentevenemanget STHEC (Smart Technology Hub Ecosystem Challenge) som är gemensamt för företag och studerande. Samarbetet utvecklas kontinuerligt enligt företagens och högskolornas behov samt utifrån de studerandes feedback.

Mentorskapsprogrammet testades i fjol mellan Hitachi ABB Power Grids, Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet, och kommer att starta under hösten. Viljami Turpeinen studerar på magisterprogrammet Strategic Business Development vid Vasa universitet och var en av de studerande som deltog i pilotprojektet för Energy Academys mentorskapsprogram.

”Mentorskapsprogrammet ger de studerande ett snabbspår till arbetslivet. Tack vare det fick jag ett sommarjobb på Hitachi ABB Power Grids Market Intelligence-avdelning och jag kommer även att skriva min magisteravhandling där.”


Verkliga utmaningar från företagsvärlden
 

Den första aktiviteten inom Energy Academy-samarbetsmodellen är STHEC. I det här evenemanget av hackathon-typ löser de studerande i team verkliga utmaningar i regionen och företagsvärlden. Det intensiva tvådagarsevenemanget erbjuder de studerande en möjlighet att samarbeta med företag och visa sina kunskaper.

STHEC är ursprungligen ett koncept som Wärtsilä utvecklat tillsammans med sina partner, och som nu kommer att få en bredare användning inom hela Energy Academy. STHEC arrangeras 11–12.11.2021 som ett virtuellt evenemang. Anmälningar tas emot från och med idag 13.9.  

Mer information om samarbetet Energy Academy, deltagande parter samt möjligheten att ansluta sig till nätverket och evenemangen finns på www.energyvaasa.fi/energyacademy