En direkt linje till Kontinentaleuropa minskar våra utsläpp och stärker ekosystemet

IMG_2571

Det var i November 2019 som den första leveransen fraktades med den nya linjeservicen mellan Vasa och Antwerpen. Den gången var det fyra Wärtsilä-motorer som skulle levereras. Sedan dess har man fraktat många containers och motorer söderut från Vasa och lika mycket har fraktats från Kontinentaleuropa norrut till hamnen i Vasa. Det här har i sin tur sparat en hel del kilometrar och haft en positiv inverkan på minskandet av våra utsläpp. Tidigare skulle de 300 containrarna fraktats via Rauma och alla inkommande leveranserna fraktades via hamnarna i södra Finland.

WALLENIUS SOL kopplar med veckovisa transporter samman Vasa med de belgiska hamnarna Antwerpen och Zeebrugge. Men tanken om att frakta leveranser söderut direkt från Vasa är inte ny och den hade diskuterats redan flera år tidigare, men Wärtsiläs nyhet om att man bygger Smart Technology Hub så pass nära hamnen gav diskussionen nytt liv. Den här gången lades fokus på vad vi kan ta emot från söder för att säkerställa en tillräckligt stark strömning av varor för att linjen skulle vara lösan att operera.  

Leveranserna norrut visade sig erbjuda en jämn strömning av varor som möjliggjorde att man kunde börja utveckla en linjeservice. Därmed sker alla leveranser från Kontinentaleuropa norrut till Vasa idag via en konsolideringspunkt i Antwerpen. Wärtsiläs motorer från Vasa söderut och vidare till kunder runt om i världen fraktas också via konsolideringspunkten i Antwerpen.

Linjeservicen utökas med Travemünde

Linjeservicekonceptet har utvecklats under första året som det varit i bruk. En viktig utveckling är expansionen av service för Österbotten. Från och med mitten av januari kommer Travemünde att läggas till den rutt som går norrut Zeebrugge-Antwerpen-Travemünde-Vasa. Idag erbjuder linjeservicen ett starkt samarbete mellan företagen i Norden och det samarbetet är viktigt för att trygga ett jämnt flöde av varor.

Smart Technology Hub som byggs 500 meter ifrån hamnen spelar en viktig roll i byggandet av ett fungerande ekosystem både globalt och lokalt. WALLENIUS SOL linjeservicen är en viktig del av det ekosystemet i och med att det erbjuder oss en direkt länk till Kontinentaleuropa.