Byggstart för Wärtsiläs Smart Technology Hub

Hub night

Teknologikoncernen Wärtsiläs Smart Technology Hub-projekt har framskridit från planeringsskede till förverkligande. Vasa stadsfullmäktige har 6.5 godkänt områdets detaljplan samt ändring av tomtindelning, och detaljplanen har vunnit laga kraft 14.6. Byggnads- och miljönämnden har i sin tur 19.6 beviljat bygglov för Smart Technology Hub.

Wärtsiläs samarbetspartner i fastighets- samt markuthyrningen är SEB Leasing Ab, och Smart Technology Hub samt tillhörande kontorsbyggnad kommer att förverkligas tillsammans med dem. Fastigheternas investeringsvärde är ca 130 miljoner euro. Wärtsilä har idag 20.6 gjort ett långvarigt leasingavtal med SEB Leasing om de fastigheter som byggs på Vasklot. Samtidigt undertecknade SEB Leasing och Vasa stad ett arrendeavtal gällande området.

”Jag är mycket glad över att Smart Technology Hub-projektet framskrider enligt tidtabell och alla som deltagit i projektets planering förtjänar ett tack för väl utfört arbete. I ett så här stort byggprojekt är samarbetet med områdets invånare och företag ytterst viktigt, och jag uppskattar att vi fått ett varmt mottagande på Vasklot. Jag vill också tacka Vasa stad för ett mycket smidigt samarbete. Speciellt planläggningen har jobbat hårt för att möjliggöra projektet”, säger Wärtsilä Finlands verkställande direktör Vesa Riihimäki.

Under våren har man redan utfört en del förberedande infrastrukturarbete på Vasklot. Man siktar på att påbörja det egentliga grävarbetet på området i juli och därför är det nu dags att välja markbyggnadsentreprenör. Huvudentreprenör för byggnadsprojektet väljs senast i början av hösten.

Wärtsilä meddelande i augusti ifjol att företaget kommer att bygga ett nytt center för forskning, produktutveckling och produktion, Smart Technology Hub, på Vasklot i Vasa, Finland. Som en del av Huben byggs även en mångsidig vetenskapsplattform för smart marin och smart energiproduktion under namnet Smart Partner Campus, där det bedrivs forskning och produktutveckling i samarbete med företag, startups och forskare inom branschen och forskarvärlden samt med Wärtsiläs samarbetspartners, kunder och leverantörer.

www.wartsila.com/sth

Bild 1: Illustrationsbild över Smart Technology Hub sett från Reinsgatan när man anländer från Vasa hamn.
Bild 2: Illustrationsbild över Smart Technology Hub och tillhörande kontorsbyggnad sett från Frilundsvägen.

Mer information:

Vesa Riihimäki
Verkställande direktör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Finland Oy
+358 10 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com