Wärtsilän Smart Technology Hubin rakentaminen alkaa

Hub night

Teknologiayhtiö Wärtsilän Smart Technology Hub -hanke on edennyt suunnitteluvaiheesta toteutukseen. Vaasan kaupunginvaltuusto on 6.5. hyväksynyt alueen asemakaavan sekä tonttijaon muutoksen, ja asemakaava on kuulutettu lainvoimaiseksi 14.6. Rakennus- ja ympäristölautakunta on puolestaan 19.6. myöntänyt Smart Technology Hubille rakennusluvan.

Wärtsilän yhteistyökumppanina kiinteistöjen ja maa-alueiden vuokrauksessa on SEB Leasing Oy, jonka kanssa Smart Technology Hub ja siihen liittyvä toimistorakennus tullaan toteuttamaan. Kiinteistöjen investointiarvo on noin 130 miljoonaa euroa. Wärtsilä on tänään 20.6. tehnyt SEB Leasingin kanssa pitkäaikaisen leasingsopimuksen Vaskiluotoon rakennettavista kiinteistöistä. Samassa yhteydessä SEB Leasing ja Vaasan kaupunki allekirjoittivat alueen maanvuokrasopimukset.

”Olen erittäin tyytyväinen, että Smart Technology Hub -hanke etenee aikataulun mukaisesti, ja kaikki hankkeen suunnitteluun osallistuneet ansaitsevatkin kiitoksen hyvin tehdystä työstä. Näin suuressa rakennusprojektissa yhteistyö alueen asukkaiden ja yritysten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, ja arvostan sitä, että meidät on otettu Vaskiluodossa vastaan myönteisessä ilmapiirissä. Haluan myös kiittää Vaasan kaupunkia erittäin sujuvasta yhteistyöstä. Erityisesti kaavoitus on tehnyt paljon hyvää työtä hankkeen mahdollistamiseksi”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

Kevään aikana Vaskiluodossa on jo tehty erilaisia hanketta valmistelevia infratöitä. Varsinaiset kaivuutyöt hankealueella pyritään aloittamaan heinäkuussa, joten seuraavaksi vuorossa on maanrakennusurakoitsijan valinta. Rakennusprojektin pääurakoitsija valitaan viimeistään alkusyksystä.

Wärtsilä ilmoitti viime elokuussa rakentavansa Vaasan Vaskiluotoon uuden tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen Smart Technology Hubin. Osaksi Hubia rakentuu myös monipuolinen älykkään merenkulun ja energiatuotannon osaamiskeskittymä Smart Partner Campus, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä alan yritysten, startupien ja tutkimusyhteisöjen sekä Wärtsilän yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

www.wartsila.com/sth

Kuva 1: Smart Technology Hubin havainnekuva Reininkadulta Vaasan satamasta päin tultaessa.
Kuva 2: Havainnekuva Smart Technology Hubista ja toimistorakennuksesta Frilundintieltä.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com