Wärtsilän Smart Partner Campus kutsuu alan yrityksiä, startupeja ja tutkimusyhteisöjä avoimeen yhteistyöhön

Smart Partner Campus _ecosystem

Wärtsilä rakentaa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen vuoden 2020 loppuun mennessä. Samalla Vaskiluotoon rakentuu monipuolinen älykkään merenkulun ja energiatuotannon osaamiskeskittymä Smart Partner Campus, jossa tutkimusta ja tuotekehitystä tehdään yhdessä alan yritysten, startupien ja tutkijoiden sekä Wärtsilän yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Smart Partner Campus hakee nyt ensimmäisiä yhteistyökumppaneita muodostamaan uutta toimintamallia ja kampusta osaksi Smart Technology Hubia.

”Kyseessä on toimintamalli, jossa kutsumme tuotekehitys-, tutkimus- ja valmistusprosesseihin mukaan yhteistyökumppaneitamme niin alan toimijoista kuin vaikkapa tiedeyhteisöstä”, toteaa Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

”Smart Partner Campus on asiakkaille, toimittajille, startupeille ja tutkimusyhteisöille avain kunnianhimoiseen yhteistyöhön Wärtsilän kanssa. Se tuo parhaat ja erilaiset aivot saman pöydän ääreen ja tehostaa siten innovaatioita ja uuden löytämistä.”

Smart Partner Campus ei ole vain ideahautomo, vaan tarkoituksena on rakentaa aivan uudenlainen ekosysteemi ja toimintamalli, jossa yhteistyö kantaa tuotekehityksestä markkinoille asti.

”Wärtsilä tarjoaa Smart Partner Campus -kumppaneilleen paitsi fyysisiä innovaatio- ja testaustiloja, tekniikoita ja -työkaluja, myös uusia liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat innovaatiotyön tuotteistamisen”, kertoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.

”Emme siis kutsu esimerkiksi tiedeyhteisöjä, alihankkijoita tai startupeja innovoimaan meille – kutsumme heidät innovoimaan yhdessä meidän kanssamme, ja sen jälkeen myös jakamaan kehitystyön tulokset.”

Smart Partner Campus -yhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Wärtsilään osoitteesta www.wartsila.com/spark löytyvän innovointityökalun kautta.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com  

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, kokonaishyötysuhteeseen ja data-analytiikkaan. Vuonna 2017 Wärtsilän liikevaihto oli 4,9 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com