Wärtsilä valitsi Smart Technology Hubin ensimmäiset suunnittelijat

Havainnekuva_Smart Technology Hub

Wärtsilä ilmoitti elokuussa rakentavansa Vaasan Vaskiluotoon uuden Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankkeen julkistuksen jälkeen yhtiössä on tehty tiiviillä aikataululla hankesuunnittelua sekä toteutettu suunnitteluvaiheen kilpailutus.    

Ensimmäiset Smart Technology Hubin suunnitteluvaiheeseen valitut suunnittelijat ovat:    

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Sweco Architects Oy
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
LVISA-, sähkö- ja sprinklerisuunnittelu: Granlund Oy
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Palotekninen suunnittelu ja konsultointi: KK-Palokonsultti Oy
Tietomallintaminen (BIM): Sweco PM Oy

”Saimme monta hyvää tarjousta alan eri toimijoilta. Valintaperusteissa painotimme kilpailukykyisen tarjouksen lisäksi erityisesti osaamista ja kokemusta sekä sitoutumista ja riittäviä käytettävissä olevia resursseja, sillä hanke on poikkeuksellisen suuri ja aikataulu haastava”, sanoo Wärtsilä Finlandin toimitusjohtaja Vesa Riihimäki.    

Smart Technology Hubin suunnittelu on edennyt aikataulun mukaan. ”Hubin yhteyteen rakentuu myös Smart Partner Campus -osaamiskeskittymä, jossa teemme tutkimusta ja tuotekehitystä yhdessä yritysten, startupien ja tutkijoiden sekä yhteistyökumppaneidemme, asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa. Viime viikolla julkaisimme innovointialustan, jonka kautta kaikki Smart Partner Campuksesta kiinnostuneet yhteistyökumppanit voivat ilmoittautua mukaan”, Riihimäki kertoo.

Smart Technology Hubiin liittyvä kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 200 miljoonaa euroa, joka koostuu toimisto- ja tehdasrakennuksista, logistiikasta ja infrasta. Wärtsilä investoi hankkeeseen 83 miljoonaa euroa, joka kohdistetaan keskuksen moderniin testaus- ja tuotantoteknologiaan.

Lisätietoja:

Vesa Riihimäki
Toimitusjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 2964 
vesa.riihimaki@wartsila.com

Hanna-Mari Soini
Viestintäjohtaja
Wärtsilä Finland Oy
010 709 5095
hanna-mari.soini@wartsila.com