Vaasan kaupungista hiilineutraali datan avulla

Vaasa ilmasta_3_Mikael Matikainen

Suomessa on rakenteilla yksi maailman ensimmäisistä kaupungin hiilineutraaliksi auttavista ratkaisuista Vaasan kaupungin, Vaasan Sähkön, Wärtsilän ja TietoEVRYn yhteistyönä. Kokeilussa tutkitaan ilmastonmuutosta jarruttavia toimenpiteitä Vaasan kaupungin muodostamassa pilottiympäristössä.

Kaupungeilla on ongelma: hiilidioksidipäästöjä pitäisi leikata paljon ja nopeasti. Päätöksentekoon tarvittava tieto esimerkiksi sairaaloiden, koulujen, liikenteen ja lämmityksen päästöistä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä on hajallaan eri toimijoiden järjestelmissä. Erilaisten käytännön tekojen päästövaikutuksia on haastava arvioida etukäteen ja muutosten vaikuttavuuden seuraaminen on hankalaa.  

Uusi työkalu mallintaa isojen ja pienien ilmastotekojen vaikutuksen

Ongelmaa ratkoakseen Vaasan kaupunki aloittaa uraauurtavan kokeilun. Kokeilussa ilmiöt, toiminta ja tiedot kaupungin kolmesta suurimmasta päästölähteestä – liikenteestä, lämmityksestä ja sähkön kulutuksesta – saadaan yhteen näkymään, jossa toimijat voivat tarkastella erilaisten toimenpiteiden vaikutusta päästömääriin. Uuden työkalun avulla voidaan havainnollistaa, mistä ja millä tavalla Vaasan päästöt aiheutuvat ja simuloida ja todentaa yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia. Mikä olisi päästövaikutus, jos vaikkapa koulujen sisälämpötilaa laskettaisiin asteella, tai järjestettäisiin autoton päivä? Kokeilu sisältää ensi vaiheessa noin 30 % kaupungin hiilidioksidipäästöjen lähteistä.

– Projektissa tuotetaan työkalu Vaasan kaupungille päästöjen takana olevien ilmiöiden syvälliseen ymmärtämiseen, valistuneiden toimenpiteiden kohdistamiseen ja niiden seurantaan. Suuremmassa kuvassa tutkitaan ilmiöitä ja kokeillaan käytännön keinoja ilmastonmuutoksen jarruttamiseen kaupunkiympäristössä. Kokeilusta saadaan lyhyellä aikavälillä tuloksia, joiden pohjalta myös muut kaupungit voivat lähteä ratkomaan samoja haasteita, kertoo Fredrik Jansson, johtava asiantuntija, data ja ekosysteemit, TietoEVRY.

– On luonnollista, että tällainen kokeilu avataan juuri Vaasassa, jossa on merkittävä energiateknologian keskittymä ja vahvaa osaamista alueella. Olemme ylpeänä mukana yhteistyössä, jossa tehdään konkreettisia tekoja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Tämä kokeilu vahvistaa myös tavoitettamme olla hiilineutraali kaupunki jo 2020-luvun aikana, kertoo Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Avoin tiedonjako oleellinen osa onnistumista

Yhteistyö toimijoiden välillä on keskeinen osa projektia. Yhtiöt ja kaupunki ovat sitoutuneet avoimeen tiedonjakoon ja avaavat projektia varten perinteisesti omassa käytössään ollutta dataa. Käyttöliittymän lisäksi tärkeä osa projektia on yhteistyömallin rakentaminen eri osapuolten kesken.

– Tämä yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten me Vaasassa voimme yhdistää energia-alan osaamisemme ja saada aikaan ratkaisuja, jotka ovat innovatiivisia ja hyödyllisiä globaalilla tasolla. Meille tämä ainutlaatuinen projekti on jälleen yksi tapa testata uusia malleja ja pienentää hiilidioksidipäästöjä, kertoo Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Hankkeen juuret ovat peräisin avoimesta yhteistyöstä Committed-yhteisön ja Vaasan paikallisten toimijoiden välillä.

­­– Wärtsilä ja TietoEvry ovat Commited-yhteisön perustajajäseniä ja on hienoa, että saamme näin pian verkoston perustamisesta konkreettisen työkalun ideatasolta toteutukseen. Tämä on myös erinomainen esimerkki toimintamallista, jollaista muodostamme Vaasan Vaskiluotoon rakentuvan Smart Technology Hubin partnerikampuksen yhteyteen. Tulevaisuuden yhteistyö tapahtuu nimenomaan ekosysteemeissä, johtaja Matti Rautkivi Wärtsilästä toteaa.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Vaasan kaupunki, viestintäpäällikkö Leena Forsén, leena.forsen@vaasa.fi, p. 040 6350762
TietoEVRY, viestintäpäällikkö Jenni Jusslin, jenni.jusslin@tietoevry.com, p. 050 322 1420
Vaasan Sähkö, viestintäpäällikkö Mikaela Jussila, mikaela.jussila@vaasansahko.fi, p. 06 324 5162
Wärtsilä Finland, viestintäjohtaja Hanna-Mari Soini, hanna-mari.soini@wartsila.com, p. 010 709 5095

Vaasan kaupunki

Aina aurinkoinen Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa yhdistyvät innovatiivisuus, teknologia, laadukkaat palvelut, monipuolinen koulutus- ja kulttuuritarjonta sekä energinen meininki. www.vaasa.fi

Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkö on vahva energiakonserni, jonka liiketoimintoja ovat sähkökauppa, sähkönsiirto ja kaukolämpö. Konserniin kuuluu tytäryhtiö Vaasan Sähköverkko Oy. Konsernissa työskentelee noin 120 henkilöä ja liikevaihto vuonna 2019 oli noin 153 milj. euroa. www.vaasansahko.fi

TietoEVRY

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä.  www.tietoevry.com

Wärtsilä

Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2019 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.wartsila.com

Committed

Lisätietoja Committed-yhteisöstä verkosta: committed.energy