Uusi FAME-ekosysteemi kirii Suomen maailman kärkeen 3D-tulostuksessa

STH-from-Frilundintie

Suomen valmistavan teollisuuden johtava innovaatioalusta DIMECC Oy käynnistää 3D-tulostusta lisäävän ja alan suomalaiset toimijat kokoavan teollisen ekosysteemin. FAME-ekosysteemi (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) luo Vaasaan Smart Technology Hubiin kaikille avoimen 3D-tulostuksen kokeilukeskuksen, Lappeenrantaan modulaarisen 3D-tulostuskoulutuksen insinööritasosta tohtoritasolle saakka sekä nostaa Suomen maailman johtavien maiden tasolle 3D-tulostuksen hyödyntämisessä, myynnissä ja osaamisessa. FAMEssa on mukana yli 20 yritystä perustajajäseninä ja se on avoin eli mukaan pääsevät kaikenlaiset ja -kokoiset yritykset.

”FAME mahdollistaa esimerkiksi sen, että voimme ottaa omiin tiloihimme ja laitteistoja kanssamme jakamaan kaikenkokoiset yritykset. Avaamme ihmisten kokemusmaailmat yritysrajojen yli, jaamme avoimesti tietoa siitä, miten tulosteet ja niihin liittyvät tekniset ratkaisut toimivat ja vahvistamme näin uuteen teknologiakeskukseemme, Vaasan Smart Technology Hubiin, rakentuvaa osaamiskeskittymää. Tämä voi laajentaa liiketoimintaamme, tuottaa parempaa varaosapalvelua asiakkaillemme sekä johtaa tarvittaessa tuotteiden uudelleensuunnitteluun”, kertoo Wärtsilä Finland Oy:n Smart Technology Hubin partneritoiminnan kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Kenneth Widell.

”Suomi on tällä hetkellä alikehittynyt 3D-tulostuksen hyödyntämisessä. Meillä on kuitenkin valtavat mahdollisuudet energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen 3D-tulostusta hyödyntämällä. Esimerkiksi yhteistyö HX-hankkeen tulevan voittajan eli hävittäjävalmistajan kanssa avaa suomalaisyrityksille 3D-teknologiaan liittyvän suunnattoman vientimahdollisuuden”, toteaa Etteplanin 3D-tulostuksesta vastaava Tero Hämeenaho. Etteplan teki vuonna 2019 Business Finlandin toimeksiannosta selvityksen, jossa todettiin sekä suomalaisyritysten liian hidas herääminen 3D-tulostukseen että tarve saada neutraali, yksityistä sektoria edustava taho johtamaan ja fasilitoimaan alan kehittymistä.

”DIMECC on erinomainen alusta edistämään systeemistä muutosta, johon yksittäiset toimijat eivät kykenisi. 3D-tulostuksen etenemistä on Suomessa tähän mennessä hidastanut toimijoiden pienuus ja hajanaisuus, mutta FAME kokoaa kaikki ponnistelemaan yhteisten päämäärien eteen”, jatkaa Hämeenaho.

Nyt käynnistyvän FAME-ekosysteemin avaintoimijoita ovat alojensa johtavat yritykset. Ekosysteemissä yritykset yhdistävät voimansa ja jakavat kokemuksensa, kehitysresurssit, kokeilujen kulut ja osan laitteistaan sekä luovat 3D-tulostukselle infrastruktuurin, johon kuka tahansa tällä teknologialla liiketoimintaansa kehittävä ja laajentava toimija voi kiinnittyä.

”3D-tulostuksen lisääminen on keino palauttaa tuotantoa Suomeen ja etenemme metallien tulostuksessa jo sarjavalmistukseen. Meille pienenä yrityksenä FAME avaa tehokkaasti maailman markkinaa ja osaamista”, toteaa Hämeenlinnalaisen Delva Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Kastell.

”Tällä avoimella ja yrityslähtöisellä ekosysteemillä on selkeitä liittymäpintoja hallituksen politiikkatavoitteisiin ja talouden elvytykseen. Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöllä kehitetään ja hyödynnetään uutta teknologiaa, minkä pohjalta syntyy investointeja, uudenlaista liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja. Pidemmällä aikavälillä tämä edistää myös vihreää taloutta ja digitalisaation laajamittaista hyödyntämistä teollisuudessa”, kuvaa Työ- ja elinkeinoministeriön kehittämispäällikkö Petri Räsänen.

FAME-ekosysteemin yritysten tavoitteena on saavuttaa 5% maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää merkittäviä muutoksia siihen, miten 3D-tulostus nähdään mahdollisuutena ja vaihtoehtona nykyisille valmistusmenetelmille. FAMEn eräs keskeisistä tavoitteista onkin vaikuttaa koulutukseen sekä valmistuvien suunnittelijoiden asenteisiin siten että 3D-tulostus otetaan mekaanisessa suunnittelussa tasavertaiseksi lähtökohdaksi valamisen tai koneistamisen rinnalle.

”Luomme uutta ajattelua modulaarisen koulutuksen kautta. Koulutus liittyen 3D-tulostukseen laajenee ja monipuolistuu sekä insinööri-, DI- että tohtoritasolla. Aiomme tarjota opiskelijoille aiempaa joustavamman tavan erikoistua opinnoissaan 3D-tulostukseen”, toteaa LUT-yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Jaana Sandström ”FAME tuo aikanaan Lappeenrannan ja Lahden kampuksillemme uutta osaamista, projekteja ja laitteistoa”.

FAME tuo yhteen johtavat laitevalmistajat, materiaalitoimittajat, suunnittelu- ja tulostusosaajat, sekä valmistusteknologiaansa 3D-tulostuksen suuntaan kääntävät koneenrakentajat.

”Suomalaisen teollisuus ottaa FAME-synergioilla kilpailijamaiden etumatkan nyt kiireesti kiinni ja hankkii maailmalta vahvan markkinaosuuden, koska on käynyt selväksi, että tulostusvolyymit teollisuudessa kasvavat räjähdysmäisesti”, korostaa DIMECCin toimitusjohtaja Harri Kulmala.

Ekosysteemin käynnistymisen ja toiminnan rahoittavat jäsenyritykset sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

FAMEn perustajajäsenet

3D-Step, Andritz, CITEC, Danfoss, DBE Core, Delva, Elomatic, EOS Finland, Etteplan, Huld, Lillbacka Powerco, MiniFactory, Origo Engineering, Patria, Raute, Vossi, Wärtsilä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Kulmala, DIMECC Oy, puh. 040 840 6380, harri.kulmala@dimecc.com

Projektipäällikkö Kenneth Widell, Wärtsilä Finland Oy, puh. 040 764 4546, kenneth.widell@wartsila.com

Osastopäällikkö Tero Hämeenaho, Etteplan Finland Oy, puh. 010 307 2757, tero.hameenaho@etteplan.com

Toimitusjohtaja Jarmo Kastell, Delva Oy, puh. 050 314 3487, jarmo.kastell@delva.fi

Vararehtori Jaana Sandström, LUT, puh. 040 571 6197, jaana.sandstrom@lut.fi

Kehittämispäällikkö Petri Räsänen, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 504 7287, petri.rasanen@tem.fi

Johtaja Risto Lehtinen, DIMECC Oy, puh. 050 555 3900, risto.lehtinen@dimecc.com

DIMECC Oy on johtavien yritysten ja tutkimuslaitosten omistama digiajan innovaatioalusta, joka yhdistää Suomen valmistavan ja digitaalisen teollisuuden sekä akateemisen tutkimuksen parhaat voimat. www.dimecc.com