Energy Academy kokoaa Vaasan seudun kärkiyritykset ja korkeakoulut ainutlaatuiseen yhteistyöhön

0S4A0424 (2)
STHEC pictures from 13.11.2019, photographed at Wasa Innovation Center.

Pohjoismaiden energiapääkaupungissa Vaasassa on kasvava energiaklusteri, ja uutiset akkuteollisuusalueen kehityksestä vahvistavat seudun hyviä tulevaisuuden näkymiä. Uudella korkeakoulujen ja yritysten yhteisellä Energy Academy -toimintamallilla lisätään entisestään alueen vetovoimaa opiskelijoille ja valmistuneille.

Uuden toimintamallin nimi on helposti tunnistettava Energy Academy. Se luo uusia yhteistyömahdollisuuksia ja tiivistää vuoropuhelua yritysten, koulujen ja opiskelijoiden välillä työelämän yhä nopeammin muuttuvista tarpeista. Samalla työnantajat pääsevät vahvemmin integroitumaan korkeakoulumaailmaan.

Jo perustamisvaiheessa Energy Academyssä ovat mukana kaikki Vaasassa toimivat korkeakoulut: Hanken, Helsingin yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. Yrityksistä ja alueen muista toimijoista mukana ovat ABB Oy, Danfoss, EnergyVaasa, Hitachi ABB Power Grids, Merinova, Vaasan kaupunki, Vaasan Sähkö, VASEK ja Wärtsilä Finland. Myös mahdollisimman monen muun energiaklusterin yrityksen toivotaan liittyvän mukaan Energy Academyyn.

Vaasan seutu tarjoaa osaajille houkuttelevia uramahdollisuuksia, kansainvälisen elinympäristön sekä upean merellisen ja ainutlaatuisen luonnon.

”Meille on tärkeää olla mukana takaamassa tulevaisuuden työvoiman saatavuus yhdessä korkeakoulujen ja alueen yritysten kanssa. Haluamme tuoda Vaasan seudun esiin alueena, joka tarjoaa houkuttelevia työmahdollisuuksia ja vapaa-ajanviettotapoja. Meillä on tarjota merkityksellisiä työpaikkoja monella eri alalla, ja akkuteollisuuden tuomat mahdollisuudet tulevat lisäämään näitä entisestään. Meidän täytyy yhdessä luoda mahdollisuuksia urapolkujen luomiselle jo ennen opintojen päättymistä, jotta nuoret saadaan jäämään tänne valmistumisen jälkeen. Siksi yhteistyön vahvistaminen entisestään eri toimijoiden kesken on meille kaikille yhteinen ja äärimmäisen tärkeä tavoite”, painottaa Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry.


Mentoroinnista erinomaisia kokemuksia

Energy Academy on ainutlaatuinen kokonaisuus, sillä se yhdistää sekä koulut että alueen yritykset ja muut toimijat saman toimintamallin alle. Tarkoituksena on tehdä yhteistyömallista helposti tunnistettava kokonaisuus, jonka nuoret voivat nähdä positiivisena kilpailuetuna opiskelupaikkavalintoja tehdessään.

Toiminnan alkaessa yhteistyön muotoja ovat tutkimus- ja kurssiyhteistyö, mentorointiohjelma sekä yritysten ja opiskelijoiden yhteinen poikkitieteellinen opiskelijatapahtuma STHEC (Smart Technology Hub Ecosystem Challenge). Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti yritysten ja korkeakoulujen tarpeiden mukaan sekä opiskelijoiden palautteen perusteella.

Syksyn aikana käynnistyvää mentorointiohjelmaa pilotoitiin viime vuonna Hitachin ABB Power Gridsin sekä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston kesken. Vaasan yliopiston Strategic Business Development -maisteriohjelmassa opiskeleva Viljami Turpeinen oli yksi Energy Academyn mentorointipilottiin osallistuneista opiskelijoista.

”Mentorointiohjelma tarjoaa opiskelijalle ohituskaistan työelämään. Sen kautta pääsin kesätöihin Hitachi ABB Power Gridsin Market Intelligence -osastolle ja teen sinne myös opinnäytetyöni.”


Yritysmaailman aitoja haasteita
 

Ensimmäinen Energy Academy -yhteistyömallin aktiviteetti on STHEC. Tässä hackathon-tyyppisessä tapahtumassa opiskelijat ratkovat tiimeissä alueen ja yritysmaailman aitoja haasteita. Intensiivinen kaksipäiväinen tapahtuma tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä yritysten kanssa ja näyttää osaamisensa.

STHEC on alun perin Wärtsilän yhdessä partnereidensa kanssa kehittämä konsepti, joka otetaan nyt laajemmin koko Energy Academyn käyttöön. STHEC järjestetään 11.–12.11.2021 virtuaalitapahtumana, ja siihen ilmoittautuminen aukeaa tänään 13.9.  

Tarkempia tietoja Energy Academy yhteistyöstä, mukana olevista kumppaneista sekä mahdollisuudesta liittyä mukaan verkostoon ja tapahtumiin löytyy osoitteessa: www.energyvaasa.fi/energyacademy